Πριν αρχίσετε να συντάσσετε το βιογραφικό σας σημείωμα θα πρέπει να έχετε κατά νου κάποιες βασικές αρχές. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να διακρίνεται για την:

Απλότητά του. Μη χρησιμοποιείτε άστοχες και περιττές εκφράσεις που φορτώνουν το βιογραφικό σας. Στόχος είναι να δημιουργήσετε ένα βιογραφικό το οποίο να διαβάζεται από τον κάθε εργοδότη σε σύντομο χρονικό διάστημα δίνοντας του τη δυνατότητα να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την υποψηφιότητά σας, τις γνώσεις και τις ικανότητες σας.

Πληρότητα του. Κατά τη σύνταξη του βιογραφικού σας σημειώματος προσπαθήστε να δώσετε όλες εκείνες τις πληροφορίες προκειμένου να δοθεί μια πλήρης εικόνα της υποψηφιότητας σας. «Επιτυχημένο» μπορεί να χαρακτηρισθεί ένα βιογραφικό, όταν δίνει απαντήσεις και όχι όταν δημιουργεί ερωτήσεις. Ταυτόχρονα, φροντίστε να επικεντρωθείτε στα ουσιώδη: δύο σελίδες αρκούν για να δώσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα.       
Σαφήνειά του. Ένα βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να διακρίνεται για τη σαφήνεια του, δηλαδή να μην περιέχει δυσνόητα σημεία και χρονικά κενά.

Προσαρμογή του ανάλογα με τη θέση που ζητάτε. Τονίστε τα πλεονεκτήματα που θα ενισχύσουν την υποψηφιότητά σας στον πιθανό εργοδότη. Προσέξτε, όμως, να μην υπερφορτώστε το βιογραφικό σας διότι κινδυνεύετε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, να παρουσιάσετε μια εικόνα που θα υπολείπεται εκείνης του βιογραφικού σας.

Εμφάνιση του. Όπως, ήδη, έχουμε αναφέρει η εμφάνιση του βιογραφικού σημειώματος παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγησή του. Ένα βιογραφικό που είναι πρόχειρα γραμμένο, σίγουρα δημιουργεί άσχημες εντυπώσεις για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται, ακόμη και αν το περιεχόμενο του είναι καλό. Μερικές πρακτικές οδηγίες που θα σας βοηθήσουν κατά τη σύνταξη του είναι οι εξής:
• Δώστε προσοχή στη διατήρηση των περιθωρίων τόσο εσωτερικά μεταξύ των θεματικών ενοτήτων όσο και περιφερειακά σε σχέση με τη σελίδα.   
• Αποφύγετε να διακόπτεται η ροή του κειμένου κατά την αλλαγή της σελίδας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολλές και διαφορετικές γραμματοσειρές ή μεγέθη γραμμάτων. Το συνιστώμενο μέγεθος γραμμάτων για το κείμενο είναι οι 11 ή και 12 στιγμές.
• Εκτυπώστε το βιογραφικό σας σε καλή ποιότητας χαρτί.
• Κάντε ορθή και συνεπή χρήση κεφαλαίων γραμμάτων
• Κάντε ορθή και συνεπή χρήση υπογράμμισης.

Τέλος, μη ξεχάσετε να ζητήσετε από κάποιον τρίτο να διαβάσει το βιογραφικό σας προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό του είναι σαφές και εύκολα κατανοητό.