Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση ξεκινάει την Τρίτη  13/02/2018. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο dasta.teiep.gr μετά την απαραίτητη δημιουργία λογαριασμού.

Οι υποψήφιοι ασκούμενοι παρακαλούνται να ενημερώνονται για τα θέματα που αφορούν την Πρακτική άσκηση από το νέο ΟΔΗΓΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Βοηθητικές πληροφορίες:

Διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού για φοιτητές

Διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού για φορείς και επιχειρήσεις

Υποχρεώσεις φοιτητή για την Πρακτική Άσκηση

Υποχρεώσεις φορέα απασχόλησης

 

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις θα μας βρείτε εδώ

ESPA