Διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Ο φοιτητής μπαίνει στο διαδικτυακό τόπο dasta.teiep.gr και επιλέγει Δημιουργία Λογαριασμού. Επιλέγει ένα username και ένα password, τα οποία μπορεί να αλλάξει ο ίδιος οποιαδήποτε στιγμή από το πεδίο «Προφίλ Χρήστη».

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του γίνεται εντός 24 ωρών από τον διαχειριστή του συστήματος.

Μετά την ενεργοποίηση, μπαίνοντας στο Πληροφορικό σύστημα με τους κωδικούς που έχει επιλέξει, μπορεί να κάνει αίτηση για Πρακτική Άσκηση (υποβολή αίτησης) (Ε01).

Ο φοιτητής ειδοποιείται με email για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του, καθοδηγείται να συνομιλήσει με τη γραμματεία του Τμήματος του. O φοιτητής συμπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο που εμφανίζεται στο dasta.teiep.gr:
 -  το όνομα χρήστη (username) του φορέα, όπως αυτό φαίνεται στο λογαριασμό του στο σύστημα dasta
 -  τον εξαψήφιο κωδικό της θέσης που έχει δηλώσει ο φορέας στο σύστημα Άτλας.

(Για το username από το σύστημα dasta και τον κωδικό από το σύστημα ΑΤΛΑΣ θα απευθυνθείτε στο φορέα)

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα dasta.teiep.gr, οφείλει να δημιουργήσει έναν ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που έκανε και ο φοιτητής.

Η επιχείρηση ειδοποιείται μέσω e-mail από το πληροφοριακό σύστημα για να αποδεχτεί το φοιτητή (να συμπληρώσει το Ε03). Αυτό γίνεται μόνο μετά την έγκριση της αίτησης Πρακτικής (Ε02).

Αφού συμπληρωθεί το (Ε03), η τριμελής επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε τμήματος εγκρίνει την Πρακτική Άσκηση του φοιτητή και ορίζει τον επόπτη καθηγητή (Ε04).

Μετά την «εμφάνιση» του (E04) ο φοιτητής λαμβάνει τη σύμβασή του (Ε05), είτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είτε μέσω ταχυδρομείου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι Πρακτικές που θα χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει οπωσδήποτε να εμφανίζονται και στο ΑΤΛΑΣ

2. Οι φοιτητές που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ υποχρεούνται να συμπληρώσουν δύο απογραφικά δελτία (κατά την έναρξη και λήξη της Πρακτικής Άσκησης). Αυτά θα εμφανίζονται και θα υποβάλλονται στο dasta

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής

Ο φοιτητής οφείλει να επιβεβαιώσει το προσωπικό πλάνο, αφού πρώτα έχει συμπληρωθεί από το φορέα πρακτικής άσκησης και τον επόπτη καθηγητή. Ο φοιτητής δε γράφει το προσωπικό πλάνο, μόνο το επιβεβαιώνει.

Στη συνέχεια ο φοιτητής από την καρτέλα Λειτουργίες συμπληρώνει τα εβδομαδιαία φύλλα Πρακτικής Άσκησης από τα οποία αποτελείται το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Για να προχωρήσει στη διαδικασία αυτή θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσει την καρτέλα – Επεξεργασία στοιχείων φοιτητή:

ΚΑΘΕ εβδομάδα υποχρεούται να συμπληρώνει τις δραστηριότητές του στην επιχείρηση στα εβδομαδιαία φύλλα Πρακτικής Άσκησης.

Στο μέσο του χρονικού διαστήματος (3 μήνες από την έναρξη) και έως 1 μήνα αργότερα οφείλει να συμπληρώσει την ενδιάμεση έκθεση προόδου.

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης συμπληρώνει την τελική έκθεση προόδου και την αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης. 

 

ESPA