Από το γραφείο Πρακτικής άσκησης υπάρχει ειδική μέριμνα για οργάνωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές ΑμεΑ και φοιτητές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με την καταγραφή επιχειρήσεων που διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά (υποδομές ΑΜΕΑ) και που θα ήθελαν να απασχολήσουν  ΑΜΕΑ  ή μειονοτικές ομάδες .

ESPA