1.Το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας (ΜΟΥ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την προώθηση της εκπαιδευτικής κινητικότητας των νέων της περιοχής της Μεσογείου.

Στο ΜΟΥ συμμετέχουν 16 χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανος, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Σλοβενία, Ισπανία, Τυνησία και Τουρκία.  

Το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας σχεδιάστηκε για να αναδείξει την αποφασιστική επίδραση που έχει η εκπαιδευτική κινητικότητα στην ανάπτυξη, τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και την αμοιβαία κατανόηση στην περιοχή της Μεσογείου. Στα 3 πρώτα χρόνια της λειτουργίας του (2011-2014) το ΜΟΥ επιδιώκει την εκπλήρωση δύο βασικών αποστολών: α) Την λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος για την εκπαιδευτική κινητικότητα των νέων και β) Τη δημιουργία του κέντρου πληροφοριών για την κινητικότητα στην περιοχή της Μεσογείου.

Το πιλοτικό πρόγραμμα για την εκπαιδευτική κινητικότητα των νέων σχεδιάστηκε με σκοπό να προωθήσει ελκυστικές εκπαιδευτικές επιλογές από το χώρο της Μεσογείου, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταδευτεροβάθμια προγράμματα εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη της περιοχής, αρχική εργασιακή εμπειρία και αξιοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων στις χώρες καταγωγής των σπουδαστών.

2. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης του προγράμματος, το ΜΟΥ έχει ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, με συμμετοχή τουλάχιστον δύο Α.Ε.Ι. από διαφορετικές συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες, με επίκεντρο τα προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου και σκοπό να παράσχει στους φοιτητές τους απαραίτητους πόρους , ώστε να διευκολύνει την διαπανεπιστημιακή κινητικότητα τους, καθώς την προσωρινή τους εγκατάσταση και αρχική επαγγελματική εμπειρία στην συμμετέχουσα χώρα της επιλογής τους.

Επιδιωκόμενοι στόχοι κατά την 3ετία 2011-2014 είναι οι ακόλουθοι:

α) Η επιλογή προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που θα ανταποκρίνονται σε γνωστικά αντικείμενα μεσογειακού ενδιαφέροντος και στα οποία θα αποδοθεί ο χαρακτηρισμός ΜΟΥ (ετικέτα ΜΟΥ, "ΜΟΥ label"), βασισμένη σε προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης των συμμετεχουσών χωρών.


β) Η παροχή υποτροφιών διαπανεπιστημιακής κινητικότητας και αριστείας που θα επιτρέπουν στους φοιτητές να συμμετέχουν στα προγράμματα με τον χαρακτηρισμό "ΜΟΥ label" να απολαμβάνουν διευκολύνσεις που θα τους επιτρέπουν την είσοδο και την παραμονή σε μια από τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και την απόκτηση μιας πρώτης εργασιακής εμπειρίας.

γ) Η κινητοποίηση φορέων, μεσογειακών δικτύων και των συμμετεχουσών χωρών  ώστε να διασφαλιστεί η υποστήριξη των φοιτητών καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και η πρόσβασή τους σε μία βάση δεδομένων αναφορικά με θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας.

δ) Η προσφορά στους δικαιούχους των υποτροφιών της δυνατότητας για αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους στις χώρες προέλευσής τους .

Κατά την διάρκεια της πιλοτικής περιόδου 2011-2014 το ΜΟΥ εκδίδει προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων σε ετήσια βάση.

3. Η παρούσα είναι η τρίτη πρόσκληση για την ένταξη προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στο Πιλοτικό Πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων με ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων την 30η Οκτωβρίου 2012 και λήξης την 31η Ιανουαρίου 2013.


Η πρόσκληση αφορά κοινά προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης:
A) Μεταπτυχιακού επιπέδου.
Β) Διδακτορικού επιπέδου.

Στο πρόγραμμα  δύνανται να ενταχθούν  κοινά προγράμματα σπουδών τα οποία ήδη λειτουργούν σε σύμπραξη με ιδρύματα που εδρεύουν στις συμμετέχουσες χώρες (π.χ. προγράμματα Erasmus-Mundus).

Τα υποψήφια προγράμματα σπουδών θα πρέπει να οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης , καθώς και να εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος της συνεργασίας, που είναι:

  • Θετικές επιστήμες και μηχανική (Γεωργία, Αλιεία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Επιστήμες της γης, Επιστήμες των Υπολογιστών, Μαθηματικά, Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρονική, Μηχανική, Αστικός Σχεδιασμός, Μεταφορές)

  • Κοινωνικές Επιστήμες (Δίκαιο, Πολιτισμός, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Τουρισμός, Αθλητισμός, Εκπαίδευση)

  • Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Βιολογία, Βιοτεχνολογία)

Επιπλέον των ανωτέρω πεδίων, που έχουν επιλεγεί από τις συμμετέχουσες χώρες, το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας θα εξετάζει κατά προτεραιότητα προτάσεις που εμπίπτουν σε έναν από τους παρακάτω τομείς δράσεις της Ένωσης για την Μεσόγειο:

  • Απορρύπανση της Μεσογείου.

  • Θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές .

  • Ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας.

  • Πολιτική προστασία.

  • Ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

4.Όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην αγγλική και γαλλική γλώσσα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.officemediterraneendelajeunesse.com/en/call-for-proposals/application-process/application-documents

Για πληροφορίες, σχετικά με την υποβολή προτάσεων δύνασθε να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (τηλ. 210-2599373,
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) καθώς και την Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (τηλ. 210-3443177, eudir@minedu.gov.gr) . 

ESPA