Ζητουύνται άτομα να ασκήσουν την πρακτική τους άσκηση στο κέντρο . 

 Δεληγιαννίδου Αναστασία, Β.Α., Μ.Α.

               Ειδική Παιδαγωγός 

          Επιστημονική Διευθύντρια

       Θεσσαλονίκης 60 & Κασσάνδρας

      Τηλ. 2373021621 - 6937401836

ESPA