Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 μπορούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους μέσα στις ημερομηνίες από 14/5/2020 έως 1/6/2020. (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ, οι οποίοι θα ενημερωθούν για την ημερομηνία έναρξης από το γραφείο Π.Α).

Παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την εύρεση φορέων και να ενημερωθούν από το dasta.teiep.gr για τα βήματα που θα ακολουθήσουν.