ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

  1. Οι φοιτητές που διέκοψαν τη πρακτική τους άσκηση (αφορά αυτούς που ξεκίνησαν το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020) μπορούν να την συνεχίσουν από 11.5.2020, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα. Όσοι φορείς δεν μπορούν να δεχτούν τους φοιτητές από 11/5/20 η Πρακτική τους άσκηση θα συνεχιστεί μετά από συνεννόηση με τον φορέα τους για την ακριβή ημερομηνία.

 

  1. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 η έναρξη της Π.Α θα είναι από 1/6/2020. Παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την εύρεση φορέων και να ενημερωθούν από το dasta.teiep.gr για τα βήματα που θα ακολουθήσουν.