Βάσει του ΦΕΚ της 5ης Μάη, οι φοιτητές δύνανται να ξεκινήσουν την ΠΑ μετά την 11η Μάη ημέρα Δευτέρα. Δεδομένου ότι παράλληλα ισχύει η απαγόρευση μετακίνησης μεταξύ νομών μέχρι τις 18 Μάη, αλλά και ότι χρειάζεται να τροποποιηθούν οι συμβάσεις πριν την επανέναρξη, το πρώην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ εργάζεται εντατικά προς την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών και επικοινωνεί με τους φορείς υποδοχής ώστε η ΠΑ να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, οπωσδήποτε όμως ΜΕΤΑ τις 18 Μάη. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με συγκεκριμένες ημερομηνίες για την έναρξη της Πρακτκής Άσκησης και ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις ανά τμήμα.