Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και 5 μέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και θα υποβάλλονται γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην Άρτα μέχρι και Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 14:00.

 

Αποτελέσματα ΕΣΠΑ τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών .