Κατόπιν επικοινωνίας με την επιθεώρηση εργασίας και στο πλαίσιο της αναστολής της ΠΑ λόγω της πανδημίας, οι φορείς απαλλάσσονται προσωρινά από τις υποχρεώσεις τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που αφορούν την απασχόληση των φοιτητών. Η αναστολή των υποχρεώσεων θα ισχύει μέχρι και την αναστολή της λειτουργίας του πανεπιστημίου.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση