Βάσει οδηγίας του υπουργείου παιδείας που κοινοποιήθηκε στις 17/03 αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση σε όλους τους φορείς έως και τις 24/03/2020.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση