Βάσει της υπουργικής απόφασης αναστέλεται η Πρακτική Άσκηση από σήμερα Δεύτερα 16/03/2020 

σε σχολικές και υγειονομικές μονάδες

 

Για ότι νεότερο θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση