Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για τους φοιτητές του τμήματος αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία (μέσω ΕΣΠΑ ή και όχι), έχει ολοκληρωθεί από την Τρίτη 11/02/2020 βάσει παλαιότερης ανακοίνωσης σχετικά με τις προθεσμίες και δεδομένου ότι η Πρακτική Άσκηση στο συγκεκριμένο τμήμα ξεκινά ειδικά για φέτος την 1η Μαρτίου.

Για τους φοιτητές που δεν έχουν αιτηθεί χρηματοδότηση ΕΣΠΑ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 17/02/2020 και ώρα 14:30. 

Επομένως, παρά το γεγονός ότι το dasta.teiep.gr θα είναι ανοιχτό σε αιτήσεις για τεχνικούς λόγους, αυτές στην περίπτωση του τμήματος αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία θα απορρίπτονται.