Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές του τμήματος Μουσικών Σπουδών (μέσω ΕΣΠΑ ή και όχι), έχει ολοκληρωθεί από την Τρίτη 04/02/2020 βάσει παλαιότερης ανακοίνωσης σχετικά με τις προθεσμίες και δεδομένου ότι η Πρακτική Άσκηση στο τμήμα Μουσικών Σπουδών ξεκινά ειδικά για φέτος την 1η Μαρτίου.

Επομένως, παρά το γεγονός ότι το dasta.teiep.gr θα είναι ανοιχτό σε αιτήσεις για τεχνικούς λόγους, αυτές στην περίπτωση του τμήματος Μουσικών Σπουδών θα απορρίπτονται.