Οι φοιτητές που έχουν αιτηθεί χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για την Πρακτική τους Άσκηση, θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Πρακτικής άσκησης έως και την Παρασκευή 13/09/2019.

 

Η παράταση δόθηκε κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και προς διευκόλυνσή τους

ESPA