Από τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλλεται το ακόλουθο έγγραφο που περιλαμβάνει και την αίτηση για τους ενδιαφερόμενους.

Πρακτική άσκηση στο υπουργείο Οικονομικών