Παρακολουθήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο πώς μπορείτε να κάνετε λογαριασμό στο dasta.teiep.gr και πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση για Πρακτική Άσκηση.

https://youtu.be/zEiIXFoROuI

 

ESPA