Από την επιχείρηση Σωτηρίου Χρισοβαλάντης με
έδρα τα Ιωάννινα, ζητείται άτομο για να
κάνει την πρακτική του άσκηση στο κομμάτι του
λογιστηρίου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
καλέσετε στο λογιστήριο της επιχείρησης με
τηλ.6956336868
ESPA