Σύμφωνα με απόφαση του τμήματος,

η διορία υποβολής αίτησης για ΠΑ για όσους επιθυμούν να υλοποιήσουν την 6μηνη Πρακτική άσκηση είναι η Κυριακή 24/09/2023.

Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη περίοδο δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ 

ESPA