Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την 01/09/2023. Όσοι ενδιαφέρονται για την υλοποίηση της ΠΑ με έναρξη τον Οκτώβριο ή και αργότερα εντός του έτους , ανάλογα με το τμήμα θα μπορούν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση μέσα από το dasta.teip.gr. Λογαριασμοί μπορούν να δημιουργούνται ήδη από σήμερα.

Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και όλες οι αιτήσεις θα είναι χωρίς  ΕΣΠΑ. Αν εντός  του Σεπτεμβρίου εγκριθεί από το υπουργείο θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση

Σημαντικές λεπτομέρειες.

1. 

Οι φοιτητές των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, δηλαδή όσοι δεν θα κάνουν 6μήνη ΠΑ αλλά θα κάνουν δίμηνη ή τρίμηνη ΠΑ , κατα τη δημιουργία του λογαριασμού στο dasta.teiep.gr για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους παρακαλούνται να γράψουν τα γράμματα ΝΠΣ πριν το όνομά τους (π.χ. ΝΠΣ Παπαδόπουλος Ιωαννης). Αν κάποιοι έχουν ήδη κάνει λογαριασμό μπορούν να το αλλάξουν από το προφίλ χρήστη.

 2. 

Επειδή μετά την αναβάθμιση σε ορισμένους υπολογιστές ενδέχεται να εμφανίζεται η παλια σελίδα, μετά την είσοδο στο dasta.teiep.gr επιλέξετε Shift και F5 για να ανανεωθεί 

ESPA