Η βιομηχανία ΜΠΟΝΙΤΟ ΑΕΒΕ με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής  ενδιαφέρεται για πρόσληψη σπουδαστή  ως πρακτική άσκηση ή για μόνιμη απασχόληση εργασίας.
 
 
 

  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ BONITO AEBE
Βιομηχανία Παραγωγής & Εμπορίας Παγωτών
Γκορυτσάς 2 - Ασπρόπυργος, 19300 Αττική Ελλάδα
Τ : +30 2105579851
ESPA