Αποτελέσματα ΕΣΠΑ Λογ. και Χρημ.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Εμπρόθεσμες θα είναι οι ενστάσεις εφόσον κατατεθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέχρι και την 21η ιουνίου ώρα 14:30.

 
ESPA