Αξιολογήστε της υπηρεσίες της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας απαντώντας στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Αξιολόγηση Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
ESPA