Προκήρυξη υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧ.Ο.Π) του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στο γνωστικό πεδίο «Μηχανική Πετρελαίου», με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα “Petroleum Engineering”. Στόχος του Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση στο επιστημονικό αντικείμενο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο αντικείμενο "Μηχανική Πετρελαίου". Γλώσσα του Π.Μ.Σ είναι η αγγλική, η δε διάρκεια φοίτησης ορίζεται ίση με ένα (1) ημερολογιακό έτος. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ιστοσελίδα προγράμματος

Προκήρυξη υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 


ESPA