Στο ενημερωτικό δελτίο θα βρείτε νέα για τη ΔΑΣΤΑ και τις δομές που συντονίζει (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Γραφείο Διασύνδεσης και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) καθώς και άλλες πληροφορίες για θέματα σταδιοδρομίας.

13o newsletter dasta.pdf

ESPA