Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΣΠΑ 2007-2013) λειτουργεί η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ,του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων που καλλιεργούν το πνεύμα της επιχειρηματικότητας στους σπουδαστές και  ενισχύουν τις δυνητικές επαγγελματικές προοπτικές τους. 

Η ΜΟΚΕ υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμημάτων του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ με μαθήματα επιχειρηματικότητας και επιμέρους δράσεις όπως:

  • Σειρά από μαθήματα που εστιάζονται στην επιχειρηματικότητα
  • Υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων
  • Η ανάπτυξη νέων μεθόδων παρακίνησης και πληροφόρησης υποψήφιων επιχειρηματιών

Ο σπουδαστής – φοιτητής αποκομίζει κέρδη, όπως:

  • Μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο (ρίσκο) εφόσον σκέπτεται να κάνει δική του δουλειά.
  • Αποκτά γνώσεις και δεξιότητες που θεωρούνται σημαντικές στην αγορά.
  • Δημιουργεί αξιόλογο βιογραφικό σημείωμα, που είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν ενδεχόμενοι συνεργάτες και χρηματοδότες.
  • Γνωρίζεται με άλλα άτομα που έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες και ενδιαφέροντα.
  • Εμπλουτίζει το προσάρτημα του πτυχίου του με τα μαθήματα επιχειρηματικότητας που έχει παρακολουθήσει.

 

**********CONFERENCE ON APPLIED INNOVATION IN EPIRUS 2013**********