Εκτύπωση

Η υποβολή των αιτήσεων για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης από 01-04-2018  θα ξεκινήσει από την Τρίτη 13-02-2018 μέχρι και την Παρασκευή 2/3/2018  στο διαδικτυακό τόπο dasta.teiep.gr.