Ημερίδα Ενημέρωσης με τίτλο «Σύνδεση του ΤΕΙ Ηπείρου με την αγορά εργασίας» την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10:30 π.μ. στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ, στους Κωστακιούς Άρτας.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΤΕΙ Ηπείρου διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης με τίτλο «Σύνδεση του ΤΕΙ Ηπείρου με την αγορά εργασίας» την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10:30 π.μ. στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ, στους Κωστακιούς Άρτας. Στην ημερίδα θα μιλήσουν οι κκ. Νικόλαος Μαλισιόβας, Καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, Νικόλαος Αντωνιάδης, Καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης, Περικλής Τάγκας, Αν. Καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Αν. Καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και Ανθή Σταμάτη, Χημικός Μηχανικός, Τεχνική Διευθύντρια της Αναπτυξιακής Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ).
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.