Τμήμα Λογοθεραπείας: "Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας"

Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη 25 θέσεων του ανωτέρω μεταπτυχιακού πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο:

http://msc-slt.ioa.teiep.gr/

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: "Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων"

Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη 30 θέσεων του ανωτέρω μεταπτυχιακού πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο:

http://grads.ce.teiep.gr/

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:"Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη"

Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη 60 θέσεων  του ανωτέρω μεταπτυχιακού πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο:

http://accfin.teiep.gr/master

ESPA