Σας ενημερώνουμε ότι το Νοέμβριο 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το  Ευρωπαϊκό Συνέδριο Διάχυτης Νοημοσύνης - European Conference on Ambient Intelligence  (AmI 2015).

Το AmI2015 θα συγκεντρώσει ερευνητές από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον χώρο της βιομηχανίας με στόχο τον προσδιορισμό και τη συζήτηση τεχνικών προκλήσεων, την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών, τη διερεύνηση τεχνολογιών ευρείας διάδοσης και την έκθεση των τελευταίων ερευνητικών προσπαθειών.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερη περιγραφή του Συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο http://www.ami-conferences.org/2015 .

ESPA