Εκτύπωση

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει τη λειτουργία ενός Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration– ΜΒΑ». Η έναρξη λειτουργίας του ΠΜΣ είναι η 1η Οκτωβρίου 2015.

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν προωθούσατε την επισυναπτόμενη πρόσκληση, έτσι ώστε να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος 
http://mba.econ.auth.gr ή να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στo email:  

Με εκτίμηση

Από τη γραμματεία του ΜΒΑ