Το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς που υποστηρίζουν τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία δημιουργεί επιλογές και ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους. Εγκαινιάζοντας νέες μορφές επικοινωνίας ανοίγουμε διάλογο με τους νέους με στόχο την όσο το δυνατόν αμεσότερη διάχυση των  πληροφοριών σχετικά με τις νέες δυνατότητες που προσφέρει του Ίδρυμα. Μετά την επιτυχημένη λειτουργία της επίσημης σελίδας του ΙΚΥ στο Facebookhttps://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation προχωρήσαμε στη δημιουργία σελίδας στο LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/iky-hellenic-national-agency?trk=company_name, ενώ πλέον έχουμε και λογαριασμό στο Twitter @IKY_erasmusplus.

Τέλος έχουμε δημιουργήσει ένα Alumni Group στο LinkedIn για άτομα τα οποία έχουν επωφεληθεί από το ΙΚΥ είτε μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, μεταδιδακτορικών και άλλων υποτροφιών είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, European Language Label κτλ) https://www.linkedin.com/groups/Greek-State-Scholarships-Foundation-IKY-8102698/about .