α) η Προσκληση για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus plus και

β) η τυποποιημένη Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

η προκήρυξη απευθύνεται αφενός στους φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης στο εξωτερικό κατά το ακαδημαικό έτος 2014-15, και αφετέρου στους φοιτητές  που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει (εντός του πρώτου έτους της αποφοίτησής τους) με την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί και εγκριθεί η αίτησή τους από το Γραφείο Erasmus όσο είναι ακόμα φοιτητές.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 30/06/2014. 

prosklisi praktikis askisis 2014-15.pdf

tipopiimeni_prosklisi_praktikis.pdf