Διαδικασία αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο θερινό σχολείο που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα.

 

slovenia053.pdf