Θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από την εταιρεία πληροφορικής ελληνικής ιδιοκτησίας, η οποία εδρεύει στη Βόννη, Γερμανία.

erasmus_placement_offer.pdf